Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 30.01.2009 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 30.01.2009 r.


  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 6 659 250 000,00 35 046 535,29 0,53
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 2 960 506 000,00 30 000,00 0,00
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00  
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 1 800 000 000,00 6 449 523,66 0,36
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 240 000 000,00 859 936,49 0,36
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 240 000 000,00 859 936,49 0,36
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 100 244 000,00 42 000,00  
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00  
OGÓŁEM (brutto) 12 000 000 000,00 43 287 931,93 0,36
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 11 860 000 000,00 26 215 531,92 0,22
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 140 000 000,00 16 608 772,18 11,86
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP   -5 497,87  
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY   469 125,70  

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 02.02.2009
do góry