Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 31.12.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 31.12.2008 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ  31.12.2008r.
  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 1 371 000 000,00 1 021 322 498,27 74,49
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 460 000 000,00 402 708 012,92 87,55
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne) 0,00 0,00  
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 345 000 000,00 355 761 184,48 103,12
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 46 000 000,00 47 434 824,60 103,12
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 46 000 000,00 47 434 824,60 103,12
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 32 000 000,00 497 079 885,01  
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00  
OGÓŁEM (brutto) 2 300 000 000,00 2 371 741 229,88 103,12
Prywatyzacja pośrednia 2 140 000 000,00 1 893 015 087,65 88,46
Prywatyzacja bezpośrednia 160 000 000,00 160 448 157,13 100,28
Sprzedaż majątku po likwidacji jednostek państwowych i spółek z udziałem SP   4 473 401,65  
Pozostałe przychody / zwroty   313 804 583,45  

Medatdane

Opublikowane przez: Monika Groszkowska
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 08.01.2009 , 02.02.2009
do góry