Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 30.09.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 30.09.2008 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ 30.09.2008r.
 
 
 
PLAN [zł]
WYKONANIE [zł]
WYKONANIE [%]
 
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)
1 371 000 000,00
609 822 191,28
44,48
 
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)
460 000 000,00
45 825 947,43
9,96
 
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )
0,00
0,00
 
 
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)
345 000 000,00
120 582 814,41
34,95
 
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)
46 000 000,00
16 077 708,59
34,95
 
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)
46 000 000,00
16 077 708,59
34,95
 
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)
32 000 000,00
20 008,00
 
 
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)
0,00
0,00
 
 
OGÓŁEM (brutto)
2 300 000 000,00
808 406 378,30
35,15
 
PRYWATYZACJA POŚREDNIA
2 140 000 000,00
390 824 350,26
18,26
 
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA
160 000 000,00
101 767 158,83
63,60
 
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP
 
3 445 771,60
 
 
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY
 
312 369 097,61
 
 
 

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 01.10.2008
do góry