Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 28.11.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 28.11.2008 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ 28.11.2008r.
 
 
 
PLAN [zł]
WYKONANIE [zł]
WYKONANIE [%]
 
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)
1 371 000 000,00
665 314 456,33
48,53
 
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)
460 000 000,00
50 482 297,95
10,97
 
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )
0,00
0,00
 
 
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)
345 000 000,00
133 458 701,00
38,68
 
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)
46 000 000,00
17 794 493,47
38,68
 
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)
46 000 000,00
17 794 493,47
38,68
 
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)
32 000 000,00
5 451 667,41
 
 
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)
0,00
0,00
 
 
OGÓŁEM (brutto)
2 300 000 000,00
890 296 109,63
38,71
 
PRYWATYZACJA POŚREDNIA
2 140 000 000,00
424 716 561,90
19,85
 
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA
160 000 000,00
148 330 616,46
92,71
 
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP
 
3 448 171,60
 
 
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY
 
313 800 759,67
 
 

 

 

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 01.12.2008 , 01.12.2008
do góry