Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.10.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.10.2008 r.

  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 1 371 000 000,00 656 592 608,30 47,89
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 460 000 000,00 50 071 297,95 10,89
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00  
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 345 000 000,00 133 264 236,53 38,63
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 46 000 000,00 17 768 564,87 38,63
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 46 000 000,00 17 768 564,87 38,63
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 32 000 000,00 5 451 667,41  
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00  
OGÓŁEM (brutto) 2 300 000 000,00 880 916 939,93 38,30
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 2 140 000 000,00 423 179 011,02 19,77
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 160 000 000,00 141 923 059,70 88,70
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP   3 445 771,60  
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY   312 369 097,61  

Medatdane

Opublikowane przez: Dorota Taranowicz
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 03.11.2008
do góry