Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.07.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.07.2008 r.


PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

1 371 000 000,00

281 444 659,34

20,53

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

460 000 000,00

29 420 397,43

6,40

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

345 000 000,00

53 534 677,52

15,52

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

46 000 000,00

7 137 957,00

15,52

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

46 000 000,00

7 137 957,00

15,52

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

32 000 000,00

20 008,00

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

0,00

OGÓŁEM (brutto)

2 300 000 000,00

378 695 656,29

16,47

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 140 000 000,00

281 438 004,97

13,15

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

160 000 000,00

94 157 746,08

58,85

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

3 523 810,00

POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY

-423 904,76

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 06.08.2008 , 02.09.2008
do góry