Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 30.06.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 30.06.2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ 30.06.2008r.

PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

1 371 000 000,00

176 594 516,23

12,88

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

460 000 000,00

23 109 533,25

5,02

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

345 000 000,00

36 056 910,74

10,45

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

46 000 000,00

4 807 588,10

10,45

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

46 000 000,00

4 807 588,10

10,45

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

32 000 000,00

0,00

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

0,00

OGÓŁEM (brutto)

2 300 000 000,00

245 376 136,42

10,67

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 140 000 000,00

174 379 960,81

8,15

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

160 000 000,00

67 939 762,00

42,46

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

3 453 776,00

POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY

-397 362,39

Medatdane

Opublikowane przez: Dorota Taranowicz
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 01.07.2008 , 06.08.2008
do góry