Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.05.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.05.2008 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ 31.05.2008r.

PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

1 371 000 000,00

136 074 745,22

9,93

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

460 000 000,00

20 688 033,25

4,50

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

345 000 000,00

28 524 817,27

8,27

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

46 000 000,00

3 803 308,97

8,27

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

46 000 000,00

3 803 308,97

8,27

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

32 000 000,00

0,00

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

0,00

OGÓŁEM (brutto)

2 300 000 000,00

192 894 213,68

8,39

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 140 000 000,00

131 888 566,96

6,16

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

160 000 000,00

58 279 433,11

36,42

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

3 123 576,00

POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY

-397 362,39

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 03.06.2008 , 01.07.2008
do góry