Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.03.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.03.2008 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ 31.03.2008r.

PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

1 371 000 000,00

80 739 575,76

5,89

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

460 000 000,00

8 395 031,03

1,83

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

-

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

345 000 000,00

16 060 517,33

4,66

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

46 000 000,00

2 141 402,31

4,66

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

46 000 000,00

2 141 402,31

4,66

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

32 000 000,00

0,00

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

0,00

-

OGÓŁEM (brutto)

2 300 000 000,00

109 477 928,74

4,76

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 140 000 000,00

75 091 987,64

3,51

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

160 000 000,00

31 653 355,75

19,78

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

3 123 576,00

POZOSTAŁE PRZYCHODY

-390 990,65

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 02.04.2008 , 12.05.2008
do góry