Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 29.02.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 29.02.2008 r.


PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

1 371 000 000,00

71 214 250,95

5,19

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

460 000 000,00

121 600,00

0,03

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

345 000 000,00

12 104 317,87

3,51

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

46 000 000,00

1 613 909,05

3,51

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

46 000 000,00

1 613 909,05

3,51

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

32 000 000,00

0,00

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

0,00

OGÓŁEM (brutto)

2 300 000 000,00

86 667 986,92

3,77

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 140 000 000,00

57 732 048,34

2,70

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

160 000 000,00

26 232 931,63

16,40

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

3 093 576,00

POZOSTAŁE PRZYCHODY

-390 569,05

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 04.03.2008 , 02.04.2008
do góry