Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.01.2008 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.01.2008 r.

 

PLAN [zł] - projekt

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

1 371 000 000,00

17 297 449,49

1,26

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

460 000 000,00

121 600,00

0,03

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

-

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

345 000 000,00

2 750 575,01

0,80

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

46 000 000,00

366 743,34

0,80

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

46 000 000,00

366 743,34

0,80

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

32 000 000,00

0,00

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

0,00

-

OGÓŁEM (brutto)

2 300 000 000,00

20 903 111,18

0,91

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 140 000 000,00

1 249 163,33

0,06

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

160 000 000,00

20 121 362,50

12,58

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

-86 424,00

-

POZOSTAŁE PRZYCHODY

-380 990,65

-

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 01.02.2008 , 04.03.2008
do góry