Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.12.2007 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.12.2007 r.


PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

2 307 530 000,00

1 411 934 123,76

61,19

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

122 470 000,00

159 918 975,91

130,58

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

-

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

450 000 000,00

292 059 905,57

64,90

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

60 000 000,00

38 941 320,74

64,90

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

60 000 000,00

38 941 320,74

64,90

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

0,00

23 074 947,73

-

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

17 804 557,34

 -

OGÓŁEM (brutto)

3 000 000 000,00

1 947 066 037,11

64,90

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 800 000 000,00

1 532 099 605,59

54,72

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

200 000 000,00

219 473 612,76

109,74

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

10 433 487,38

-

POZOSTAŁE PRZYCHODY

185 059 331,38

 -

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 23.01.2008 , 01.02.2008
do góry