Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 30.11.2007 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 30.11.2007 r.


PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

2 307 530 000,00

1 388 298 476,88

60,16

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

122 470 000,00

157 665 538,62

128,74

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

-

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

450 000 000,00

286 940 530,93

63,76

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

60 000 000,00

38 258 737,46

63,76

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

60 000 000,00

38 258 737,46

63,76

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

0,00

22 959 129,00

-

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

17 804 557,34

-

OGÓŁEM (brutto)

3 000 000 000,00

1 914 576 593,01

63,82

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 800 000 000,00

1 511 595 280,71

53,99

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

200 000 000,00

208 814 878,64

104,41

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

9 498 059,52

-

POZOSTAŁE PRZYCHODY

-

184 668 374,14

-

Medatdane

Opublikowane przez: Dorota Taranowicz
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 06.12.2007 , 23.01.2008
do góry