Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.10.2007 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

prywatyzacja

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.10.2007 r.


-

PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)

2 307 530 000,00

1 375 397 393,69

59,60

Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)

122 470 000,00

155 474 871,12

126,95

Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )

0,00

0,00

-

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)

450 000 000,00

283 749 930,81

63,06

Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)

60 000 000,00

37 833 324,11

63,06

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)

60 000 000,00

37 833 324,11

63,06

Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)

0,00

22 959 129,00

-

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)

0,00

17 804 557,34

-

OGÓŁEM (brutto)

3 000 000 000,00

1 895 443 415,50

63,18

PRYWATYZACJA POŚREDNIA

2 800 000 000,00

1 510 670 606,39

53,95

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA

200 000 000,00

190 590 042,16

95,30

SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP

9 498 059,52

-

POZOSTAŁE PRZYCHODY

-

184 684 707,43

-

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 05.11.2007 , 11.12.2007
do góry