Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.12.2006 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.12.2006 r.

-

PLAN [zł]

WYKONANIE [zł]

WYKONANIE [%]

Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 4 260 000 000,00 455 251 453,75 10,69
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 140 000 000,00 46 035 084,89 32,88
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00 -
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 825 000 000,00 93 285 519,72 11,31
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 110 000 000,00 12 438 069,30 11,31
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 110 000 000,00 12 438 069,30 11,31
Fundusz im Komisji Edukacji Narodowej (Art.56.1a. uokip) 55 000 000,00 5 879 848,37 10,69
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 0,00 5 582 500,00

-

Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 9 007 080,55

-

OGÓŁEM 5 500 000 000,00 621 903 464,78 11,31
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 5 300 000 000,00 268 769 056,63 5,07
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 200 000 000,00 350 631 540,51 175,32
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP 0,00

-

POZOSTAŁE PRZYCHODY

-

2 502 867,64

-

Medatdane

Opublikowane przez: Rafał Kałęcki
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 23.02.2007 , 03.04.2007
do góry