Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.12.2005 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na 31.12.2005 r.

-

PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 4 439 201 000,00 2 772 241 638,22 62,45
Fundusz Reprywatyzacji (art.56.1.1. Uokip) 152 077 000,00 212 549 740,62 139,76
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 967 309,80

-

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 850 100 000,00 577 155 731,09 67,89
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 113 361 000,00 76 954 097,48 67,88
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 113 361 000,00 76 954 097,48 67,88
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 0,00 130 882 259,25
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00

-

OGÓŁEM 5 668 100 000,00 3 847 704 873,94 67,88
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 5 428 100 000,00 3 015 353 786,22 55,55
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 240 000 000,00 276 951 857,79 115,40
POZOSTAŁE PRZYCHODY

-

555 399 229,93

-

Medatdane

Opublikowane przez: Katarzyna Łapińska
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 03.02.2006 , 16.11.2007
do góry