Ministerstwo Skarbu Państwa Podsumowanie przychodów w roku 2010 - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Podsumowanie przychodów w roku 2010

2010 to historyczny rok dla polskiej prywatyzacji. Miał w nim miejsce największy debiut w historii polskiej giełdy, również sama giełda zadebiutowała na swoim parkiecie, kwota podpisanych umów osiągnęła rekordowy wynik w historii, a zbycie małych i średnich spółek przybliża nas do zakończenia transformacji gospodarczej. W tym roku rozwinięta została również idea Akcjonariatu Obywatelskiego, a także uczyniono milowe kroki w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego.

Prywatyzacja
W 2010 r. MSP otworzyło 485 procesy prywatyzacji dla 396 spółek. Sukcesem zakończyły się transakcje dla 224 spółek, w tym:

  • podpisanych zostało 158 umów prywatyzacyjnych
  • 38 spółek zostało skomunalizowanych (przekazanych na rzecz jednostek terytorialnych)
  • 32 spółek zostało wniesionych na podwyższenie kapitału innych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przychody z zawartych oraz parafowanych umów prywatyzacyjnych wyniosły 29,947 mld zł, co stanowi 119,79% przychodów zaplanowanych na 2010 r. i jest najwyższym wynikiem w historii prywatyzacji.; z tego też tytułu do kasy MSP fizycznie wpłynęło 22,037 mld zł (88,63% planu). .

Rynek regulowany
Dzięki działaniom MSP nie tylko Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. stała się spółką publiczną, ale na warszawskim parkiecie zadebiutowały jeszcze dwie inne spółki Skarbu Państwa: Tauron – druga największa w Polsce grupa energetyczna oraz PZU S.A – największy ubezpieczyciel w regionie, którego IPO IPO Pierwsza oferta publiczna (z ang. skrót od Initial Public Offering). jednocześnie było drugim największym debiutem giełdowym w Europie w 2010 r. Łącznie te debiuty przyniosły Skarbowi Państwa 6,7 mld zł. W całym 2010 r. na rynku regulowanym sprzedaliśmy akcje 27 spółek z udziałem Skarbu Państwa, począwszy od transakcji sprzedaży 10% akcji PGE S.A. (za blisko 4 mld zł ) i 10% akcji KGHM S.A. (za 2 mld zł) aż po zbycie 17 giełdowych resztówek Skarbu Państwa za łączną kwotę 924 mln zł, w tym m.in.: 0,04% Orbisu S.A. (729 tys. zł), 0,29% Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (1,26 mln zł), 3,5% Elektrobudowy S.A. (28,9 mln zł), 1,58% Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A. (1,19 mln zł) czy 4,15% akcji TP S.A. (884 mln zł).

Małe i średnie spółki
Największym sukcesem prywatyzacji, jako jednego z najważniejszych elementów dokończenia transformacji gospodarczej jest sprzedaż dziesiątek małych i średnich spółek, których przekształcenia własnościowe ciągnęły się latami lub których charakterystyka – produkcja sklejki drewnianej, octu i musztardy czy hełmów strażackich – w żaden sposób nie predestynowała do pozostawania w nadzorze Skarbu Państwa.

Akcjonariat Obywatelski
Idea zaangażowania inwestorów indywidualnych w prywatyzację giełdową przyniosła efekt w postaci bardzo dobrze uplasowanych ofert publicznych PZU (250 tys. inwestorów indywidualnych), Taurona (230 tys. inwestorów indywidualnych), oraz GPW (323 tys. inwestorów indywidualnych), a także ponad 360 tys. nowo otwartych rachunków maklerskich. Polacy przekonali się do inwestowania na giełdzie, a intencją MSP w przyszłych latach jest wsparcie tendencji do inwestowania również w inne instrumenty.

Najważniejsze kontrakty, inwestycje i ustawy
Po pierwsze, zawarte zostało porozumienie zapewniające dostawy gazu z Rosji do naszego kraju do 2022 r. po drugie umowa na budowę terminalu LNG w Świnoujściu, uznana przez Rząd RP za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, która pozwoli na zwiększenie dostawa o 5 mld m3 gazu, a docelowo o 7,5 mld m3. Po trzecie, podpisana została ugoda ws. praw udziałowych w Polskiej Telefonii Cyfrowej, dzięki czemu państwo polskie nie tylko uniknie miliardowego odszkodowania, ale z tytułu roszczeń otrzyma 389,9 mln zł. Jeśli chodzi o zmiany w prawie to Ministerstwo przygotowało „Projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa”, która będzie istotna dla standardów nadzoru. Resort jest również autorem kluczowego dla rozwoju energetyki atomowej w Polsce „Projektu założeń projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących”.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Koszewski
Autor: Biuro Ministra
Ostatnia zmiana: 03.02.2011 , 03.02.2011 Piotr Koszewski
do góry