Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych "BUDOSTAL-8" S.A.
Siedziba
Kraków
Przedmiot działania
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
27538453,77 zł
Kapitał własny
17795106,06 zł
Kapitał zakładowy
1755000 zł
Przychody ze sprzedaży
37247633,11 zł
Wyniki netto
-1412907,48 zł
Zatrudnienie
159 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
22.04.2008
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum: Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.,Kancelaria Prawna NBC-LEX Zdzisław Glimos Sp.k.,Collect Consulting Sp. z o.o., Siedziba: Katowice
"Omikron-Konsulting" dr Karol Chrabański, Siedziba: Katowice
Konsorcjum firm: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. oraz EUDECO Sp. z o.o., Siedziba: Poznań, Warszawa
Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o., Siedziba: Poznań
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., Siedziba: Chorzów
Konsorcjum firm: PKF Consult Sp. z o.o. oraz PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Access Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum firm: Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Kantor Management Consultans S.A., Siedziba: Warszawa, Grecja
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum firm: Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Kantor Management Consultans S.A.
Siedziba: Warszawa, Grecja
Data zawarcia umowy: 2009.08.26
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług doradczych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie zbywania akcji/udziałównależących do Skarbu Pąństwa w spółkach z Programu NFI, tj. oszacowanie wartości Spółek.
Data odbioru analiz: 2011.04.12
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Inwestycyjna Grupa Budowlano - Surowcowa S.A.
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Trzebinia
Przedmiot działania
wytwarzanie
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Paweł Sroczyński
Stanowisko
starszy inspektor
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry