Ministerstwo Skarbu Państwa STRADOM S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

STRADOM S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
"STRADOM" S.A.
Siedziba
Częstochowa
Przedmiot działania
13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
Udział SP %
25
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
83754191,26 zł
Kapitał własny
55542442,86 zł
Kapitał zakładowy
1980883 zł
Przychody ze sprzedaży
66979802,86 zł
Wyniki netto
-1848310,65 zł
Zatrudnienie
232 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
15.04.2013
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o., Siedziba: Kraków
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., Siedziba: Chorzów
PKF Consult Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o., Siedziba: Wrocław
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o.
Siedziba: Wrocław
Data zawarcia umowy: 2013.08.07
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki.
Data odbioru analiz: 2014.09.04
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
SPV Fiber 2 Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paweł Sroczyński
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry