Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"Uzdrowisko Przerzeczyn" Sp. z o.o
Siedziba
Przerzeczyn Zdrój
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
41823248,23 zł
Kapitał własny
35786209,3 zł
Kapitał zakładowy
10000000 zł
Przychody ze sprzedaży
3560271,11 zł
Wyniki netto
25448899,9 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
PCZ Spółka Akcyjna
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Wrocław
Przedmiot działania
usługi medyczne
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Agnieszka Borek
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry