Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa" Sp. z o.o.
Siedziba
Świeradów Zdrój
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
28838123,01 zł
Kapitał własny
9695837,88 zł
Kapitał zakładowy
7670000 zł
Przychody ze sprzedaży
25152492,88 zł
Wyniki netto
1232425,33 zł
Zatrudnienie
0 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
06.02.2014
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez KGHM TFI S.A.
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Wrocław
Przedmiot działania
wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Agnieszka Borek
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry