Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A.
Siedziba
Kamień Pomorski
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
11982761,63 zł
Kapitał własny
8847235,54 zł
Kapitał zakładowy
8650000 zł
Przychody ze sprzedaży
13376699,54 zł
Wyniki netto
24206,48 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
działalność inwestycyjna
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Agnieszka Borek
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry