Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Połczyn S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Uzdrowisko Połczyn S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"Uzdrowisko Połczyn" S.A.
Siedziba
Połczyn Zdrój
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2012.12.31
Suma bilansowa
37110000 zł
Kapitał własny
23636000 zł
Kapitał zakładowy
18802000 zł
Przychody ze sprzedaży
28947000 zł
Wyniki netto
1150000 zł
Zatrudnienie
277 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
KGHM I Fundusz Inwestycyjn Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Wrocław
Przedmiot działania
wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Agnieszka Borek
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry