Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol - Olsztyn w Dywitach Sp. zo.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol - Olsztyn w Dywitach Sp. zo.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol - Olsztyn" w Dywitach Sp. zo.o.
Siedziba
Dywity
Przedmiot działania
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2009.12.31
Suma bilansowa
2418429,99 zł
Kapitał własny
1174971,81 zł
Kapitał zakładowy
700000 zł
Przychody ze sprzedaży
5036969,25 zł
Wyniki netto
85969,09 zł
Zatrudnienie
48 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
20.07.2009
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum: ABC Consulting Sp. z o.o. oraz Kancelaria Radców Prawnych Katarzyna Białkowska - Andrzejewska i Marcin Andrzejewsi Sp.c., Siedziba: Gdańsk
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., Siedziba: Chorzów
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
Siedziba: Chorzów
Data zawarcia umowy: 2009.09.01
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Wybór doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki na wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych oraz (opcjonalnie) przygotowanie i obsługę procesu zbycia udziałów Spółki.
Data odbioru analiz: 2009.12.09
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Bujalski sp. z oo oraz Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL w Dywitach Spółka Pracownicza sp. z oo
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Dywity
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Agnieszka Rasińska
Stanowisko
radca ministra
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry