Ministerstwo Skarbu Państwa Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
"Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A."
Siedziba
Siewierz
Przedmiot działania
08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Udział SP %
25.21
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
77803858,54 zł
Kapitał własny
53845233,28 zł
Kapitał zakładowy
2231100 zł
Przychody ze sprzedaży
62694797,86 zł
Wyniki netto
5069382,26 zł
Zatrudnienie
122 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
14.01.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
F5 Konsulting SP. z o.o., Siedziba: Poznań
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
F5 Konsulting SP. z o.o.
Siedziba: Poznań
Data zawarcia umowy: 2011.02.28
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Sporządzenie oszacowania wartości Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny
Data odbioru analiz: 2012.04.24
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Energopol - Południe S.A.
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Sosnowiec
Przedmiot działania
.
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Paweł Sroczyński
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry