Ministerstwo Skarbu Państwa Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów "GROWAG" Sp. z o.o.
Siedziba
Zdrój
Przedmiot działania
30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Udział SP %
0.67
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
10485883,05 zł
Kapitał własny
5676055,98 zł
Kapitał zakładowy
2300000 zł
Przychody ze sprzedaży
13993802,07 zł
Wyniki netto
647635,5 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Konsorcjum pod nazwą BAM w składzie: Andrzej Kopleński, Marek Stein, Blefona Management Limited
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
nn
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Paulina Warszewska
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry