Ministerstwo Skarbu Państwa Łambinowicka Fabryka Maszyn Celpa S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Łambinowicka Fabryka Maszyn Celpa S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Łambinowicka Fabryka Maszyn "Celpa" S.A.
Siedziba
Łambinowice
Przedmiot działania
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Udział SP %
15
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
5317176,26 zł
Kapitał własny
-7883796,99 zł
Kapitał zakładowy
5000000 zł
Przychody ze sprzedaży
14120739,36 zł
Wyniki netto
662390,41 zł
Zatrudnienie
132 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Budoserwis Z.U.H., Siedziba: Chorzów
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Budoserwis Z.U.H.
Siedziba: Chorzów
Data zawarcia umowy: 2008.12.05
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
oszacowanie wartości spółki
Data odbioru analiz: 2012.04.05
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Celpix Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Katowice
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Paweł Sroczyński
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry