Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A.
Siedziba
Rzeszów
Przedmiot działania
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Udział SP %
25
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
1546366,43 zł
Kapitał własny
-6513797,33 zł
Kapitał zakładowy
345440 zł
Przychody ze sprzedaży
475609,89 zł
Wyniki netto
-374010,42 zł
Zatrudnienie
0 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
22.04.2008
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
"Omirkon - Konsulting" dr Karol Chrabiński, Siedziba: Katowice
Konsorcjum firm: BAA Polska Sp. z o.o. oraz Access Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum firm: PKF Consult Sp. z o.o. oraz PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum firm: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. oraz EUDECO Sp. z o.o., Siedziba: Poznań, Warszawa
Konsorcjum firm: Collect Consulting Sp. z o.o., Nizielski & Borys Consulting Sp.j. oraz Kancelaria Prawna NBC LEX Sp.k., Siedziba: Katowice
Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o., Siedziba: Poznań
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., Siedziba: Chorzów
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.
Siedziba: Poznań
Data zawarcia umowy: 2009.06.22
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług doradczych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w 7 spółkach z Programu NFI, tj. sporządzenie oszacowania wartości Spółek.
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Gajdek Adam
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Rzeszów
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Izabela Greszta
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry