Ministerstwo Skarbu Państwa Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach S.A.
Siedziba
Kielce
Przedmiot działania
08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2012.12.31
Suma bilansowa
29407085,28 zł
Kapitał własny
10522408,2 zł
Kapitał zakładowy
3860000 zł
Przychody ze sprzedaży
28757235,4 zł
Wyniki netto
593731,44 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Kopalnia Granitu Kamienna Góra Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Micigózd
Przedmiot działania
wydobywanie kamienia, żwiru, piasku i gliny
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paweł Sroczyński
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry