Ministerstwo Skarbu Państwa HUTMAR S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

HUTMAR S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
HUTMAR S.A.
Siedziba
Częstochowa
Przedmiot działania
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
4602592,36 zł
Kapitał własny
3561902,88 zł
Kapitał zakładowy
3450000 zł
Przychody ze sprzedaży
3578766,54 zł
Wyniki netto
4431,37 zł
Zatrudnienie
20 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
04.12.2013
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
ABC Consulting Sp. z o.o., Siedziba: Gdańsk
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
ABC Consulting Sp. z o.o.
Siedziba: Gdańsk
Data zawarcia umowy: 2014.03.12
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
1. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki wraz z ustaleniem sytuacji prawnej.
2. Informacja o Spółce.
Data odbioru analiz: 2016.07.20
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Agnieszka Borek
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry