Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o.
Siedziba
Bielsk Podlaski
Przedmiot działania
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień
Suma bilansowa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Przychody ze sprzedaży
Wyniki netto
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
26.01.2009
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny

Data zawarcia umowy: 2009.05.22
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne

Data odbioru analiz: 2009.10.27
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DNWiP2
Imię i nazwisko
Marcin Świegocki
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry