Ministerstwo Skarbu Państwa Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Udział SP %
0.02
Informacje
Na dzień
Suma bilansowa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Przychody ze sprzedaży
Wyniki netto
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Jakub Wielgus
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry