Ministerstwo Skarbu Państwa LUMEL S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

LUMEL S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
LUMEL S.A.
Siedziba
Zielona Góra
Przedmiot działania
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
84667116,04 zł
Kapitał własny
29548425,35 zł
Kapitał zakładowy
18500000 zł
Przychody ze sprzedaży
79206151,35 zł
Wyniki netto
-1229705,37 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
21.04.2010 - odbiór aktualizacji memorandum informacyjnego i oszacowania wartości; 16.05.2011 - odbiór aktualizacji oszacowania wartości
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
ECO 1 Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Zielona Góra
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Elżbieta Kruk
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry