Ministerstwo Skarbu Państwa MARMUR Sławniowice Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

MARMUR Sławniowice Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"MARMUR" Sławniowice Sp. z o.o.
Siedziba
Sławniowice 103
Przedmiot działania
08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Udział SP %
0.79
Informacje
Na dzień 2012.12.31
Suma bilansowa
2231333,46 zł
Kapitał własny
395617,05 zł
Kapitał zakładowy
1900000 zł
Przychody ze sprzedaży
1581663,44 zł
Wyniki netto
-397503,74 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Kurczewski Piotr
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paweł Buc
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry