Ministerstwo Skarbu Państwa Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
Siedziba
Legnica
Przedmiot działania
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2012.12.31
Suma bilansowa
213379361 zł
Kapitał własny
154345935 zł
Kapitał zakładowy
118000000 zł
Przychody ze sprzedaży
143658893 zł
Wyniki netto
-5917526 zł
Zatrudnienie
0 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
"Energetyka" Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Lubin
Przedmiot działania
wytwarzanie, przesył i dystrybucja energi cieplnej (pary wodnej i gorącej wody), wytwarzanie dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Agnieszka Dydyńska
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry