Ministerstwo Skarbu Państwa Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o. w likwidacji - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o. w likwidacji

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o. w likwidacji
Siedziba
Białystok
Przedmiot działania
23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
Udział SP %
8.26
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
397158,43 zł
Kapitał własny
395430,43 zł
Kapitał zakładowy
445977,43 zł
Przychody ze sprzedaży
0 zł
Wyniki netto
-50547 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
nie dotyczy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Ryszard Dudzisz
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Ostrołęka
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Anna Wilga
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry