Ministerstwo Skarbu Państwa REMA S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

REMA S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"REMA" S.A.
Siedziba
Reszel
Przedmiot działania
28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2014.12.31
Suma bilansowa
10016717,77 zł
Kapitał własny
4683325,37 zł
Kapitał zakładowy
3100000 zł
Przychody ze sprzedaży
11141835,33 zł
Wyniki netto
354845,72 zł
Zatrudnienie
128 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
09.05.2016
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Stefan Kołakowski
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Diana Gawełek-Tutalak
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry