Ministerstwo Skarbu Państwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Udział SP %
35.19
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
26213094000 zł
Kapitał własny
11902186000 zł
Kapitał zakładowy
863520000 zł
Przychody ze sprzedaży
Wyniki netto
3516709000 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum banków inwestycyjnych: JP Morgan, Goldman Sachs, ING, Credit Suisse, UniCredit, Siedziba: Londyn
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum banków inwestycyjnych: JP Morgan, Goldman Sachs, ING, Credit Suisse, UniCredit
Siedziba: Londyn
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
świadczenie usług finansowych w związku z plasowaniem akcji spółki PZU S.A.
Uwagi i informacje dodatkowe
Wybór doradcy dokonany na podstawie prawa zamówień publicznych art. 4 pkt 3) ppkt j)
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
Podmiot Grupowy
Departament
DRK
Imię i nazwisko
Piotr Fidos
Stanowisko
naczelnik wydziału
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry