Ministerstwo Skarbu Państwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Udział SP %
31.39
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
188372690000 zł
Kapitał własny
22802375000 zł
Kapitał zakładowy
1250000000 zł
Przychody ze sprzedaży
15897587000 zł
Wyniki netto
3953622000 zł
Zatrudnienie
25908 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum: Goldman Sachs International, JP Morgan Securities PLC, Deutsche Bank AG, DM PKO BP S.A., UBS Limited, Wood&Company Financial Services S.A.,Dom Inwestycyjny BRE Banku, Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum: Goldman Sachs International, JP Morgan Securities PLC, Deutsche Bank AG, DM PKO BP S.A., UBS Limited, Wood&Company Financial Services S.A.,Dom Inwestycyjny BRE Banku
Siedziba: Warszawa
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług finansowych w procesie sprzedaży akcji PKO BP S.A.
Uwagi i informacje dodatkowe
Wybór doradcy dokonany na podstawie prawa zamówień publicznych art. 4 pkt 3) ppkt j)
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
Podmiot Grupowy
Departament
DRK
Imię i nazwisko
Piotr Fidos
Stanowisko
naczelnik wydziału
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry