Ministerstwo Skarbu Państwa Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2014.06.30
Suma bilansowa
3831044,69 zł
Kapitał własny
3060222,96 zł
Kapitał zakładowy
2000000 zł
Przychody ze sprzedaży
11707310,5 zł
Wyniki netto
309542,76 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych oraz opcjonalnie doradztwo w przygotowanie i obsługa procesu zbywania udziałów Spółki.
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Radosław Antoni Kierznowski
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Wiktorowo
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paweł Sroczyński
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry