Ministerstwo Skarbu Państwa Złoty Stok Farby Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Złoty Stok Farby Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Złoty Stok Farby Sp. z o.o.
Siedziba
Złoty Stok
Przedmiot działania
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
12825614,78 zł
Kapitał własny
8556400,23 zł
Kapitał zakładowy
6686400 zł
Przychody ze sprzedaży
19240071,5 zł
Wyniki netto
401078,02 zł
Zatrudnienie
40 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
08.05.2009
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
BAA Polska Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
BAA Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2009.07.24
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych oraz przeprowadzenie procesu sprzedaży akcji Spółki w trybie negocjacji
Data odbioru analiz: 2011.06.13
Uwagi i informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia poniżej 14.000 euro, nie stosuje się prawa zamówień publicznych, doradca wybrany w ramach zapytań
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Projekt MBO Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Złoty Stok
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Monika Malesza
Stanowisko
starszy specjalista - koordynator
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry