Ministerstwo Skarbu Państwa DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Udział SP %
34.57
Informacje
Na dzień 2009.12.31
Suma bilansowa
6719054,96 zł
Kapitał własny
4349462,21 zł
Kapitał zakładowy
899998 zł
Przychody ze sprzedaży
1599157,65 zł
Wyniki netto
595757 zł
Zatrudnienie
2 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
27.05.2010
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
BAA Polska Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Holox s.c., Siedziba: Bielsko - Biała
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
BAA Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2010.08.20
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych - oszacowanie wartości spółki, memorandum informacyjne
Data odbioru analiz: 2010.12.13
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Alicja Nowak
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Dominika Lipska
Stanowisko
starszy inspektor
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry