Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Iwonicz S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"Uzdrowisko Iwonicz" S.A.
Siedziba
Iwonicz Zdrój
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0.01
Informacje
Na dzień 2014.12.31
Suma bilansowa
29857930,01 zł
Kapitał własny
15586900,23 zł
Kapitał zakładowy
18000000 zł
Przychody ze sprzedaży
18654682,01 zł
Wyniki netto
-1533134,53 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
działalność inwestycyjna
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Paulina Warszewska
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry