Ministerstwo Skarbu Państwa RUCH S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

RUCH S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
RUCH S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Udział SP %
56.84
Informacje
Na dzień 2009.12.31
Suma bilansowa
808550000 zł
Kapitał własny
400433000 zł
Kapitał zakładowy
58824007 zł
Przychody ze sprzedaży
3969119000 zł
Wyniki netto
-73228000 zł
Zatrudnienie
3991 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
26.06.2009
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum: Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o., Kancelaria Prawnicza "Ataberg" M.J. Trześniewska s.c. i Staszowski Marek Wyceny Majątkowe. Doraddztwo.Logistyka "Xsior", Siedziba: Warszawa
Konsorcjum: Bank Zachodni WBK S.A., Baker&McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. Budoserwis Z.U.H. Sp. zo.o., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum: BAA Polska Sp. z o.o., Kanc.Adwokacka P.Kuliński, J.Jaczewska-Zimińska, D.Kulińska Sp.k., Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum: BAA Polska Sp. z o.o., Kanc.Adwokacka P.Kuliński, J.Jaczewska-Zimińska, D.Kulińska Sp.k.
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2009.08.31
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych Spółki RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. oszacowanie wartości Spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, sporządzenie Informacji o Spółce (OPCJA) oraz wykonanie Zleconych Prac (FAZA II-Opcja).
Data odbioru analiz: 2009.12.09
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
Nabywcą jest Lurena Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (podmiot zależny od Rose Netherlands Cooperatief U.A., który jest zarządzany przez Eton Park)
Departament
DNWiP 2
Imię i nazwisko
Iwona Lewińska
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry