Ministerstwo Skarbu Państwa DALMOR S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

DALMOR S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
DALMOR S.A.
Siedziba
Gdynia
Przedmiot działania
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
75032054,15 zł
Kapitał własny
65898815,15 zł
Kapitał zakładowy
48167770 zł
Przychody ze sprzedaży
12938846,94 zł
Wyniki netto
2177655,9 zł
Zatrudnienie
0 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
01.10.2009
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum: BAA Polska, Kancelaria Adwokacka Kukliński, Jaczewska, Biuro Inżynierii i Doradztwa Ekologicznego "PANGEA", Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum: BAA Polska, Kancelaria Adwokacka Kukliński, Jaczewska, Biuro Inżynierii i Doradztwa Ekologicznego "PANGEA"
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2010.02.24
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Umowa dot. wykonania Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac
Data odbioru analiz: 2010.07.05
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Anna Dobrzyńska
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry