Ministerstwo Skarbu Państwa Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o.
Siedziba
Kraków
Przedmiot działania
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Udział SP %
15
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
5801399,05 zł
Kapitał własny
2917273,57 zł
Kapitał zakładowy
3500000 zł
Przychody ze sprzedaży
Wyniki netto
-226358,77 zł
Zatrudnienie
45 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
07.04.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
ABC Consulting Sp. z o.o., Siedziba: Gdańsk
Agencja Konsultingu Gospodarczego "Accord'Next" Sp. z o.o., Siedziba: Wrocław
BAA Polska Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o., Siedziba: Wrocław
SJOS sp. z o.o., Siedziba: Wrocław
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o.
Siedziba: Wrocław
Data zawarcia umowy: 2009.11.05
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
- oszacowanie wartości spółki conajmniej dwiema metodami, w tym jedna z metod to skorygowane aktywa netto,
- analiza prawna majątku spółki.
Data odbioru analiz: 2011.04.06
Uwagi i informacje dodatkowe
Aktualnie doradca prywatyzacyjny przygotowuje aktualizację oszacowania wartości Spółki, po jej odbiorze przez właściwy departament MSP, będą kontynuowane działania prywatyzacyjne.
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
ALTI Spółka Jawna Leszek Gibała
Forma prawna
Spółka jawna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Kraków
Przedmiot działania
usługi i handel
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Łukasz Stackiewicz
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry