Ministerstwo Skarbu Państwa Ciech S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Ciech S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Ciech S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
35.14.Z Handel energią elektryczną
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
2779900000 zł
Kapitał własny
1316173000 zł
Kapitał zakładowy
263501000 zł
Przychody ze sprzedaży
2321307000 zł
Wyniki netto
351176000 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum BRE Corporate Finance S.A. i Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Siedziba: Warszawa
ING Securities S.A., Siedziba: Warszawa
Dom Maklerski PKO BP, Siedziba: Warszawa
Dm Maklerski BZWBK, Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum BRE Corporate Finance S.A. i Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2014.04.14
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług finansowych w związku z możliwością ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki Ciech S.A.
Data odbioru analiz: 2014.05.29
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Jakub Wielgus
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry