Ministerstwo Skarbu Państwa Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
Siedziba
Polanica Zdrój
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0.77
Informacje
Na dzień 2012.12.31
Suma bilansowa
120422849,17 zł
Kapitał własny
71123394 zł
Kapitał zakładowy
46300000 zł
Przychody ze sprzedaży
104243291,17 zł
Wyniki netto
2773658,72 zł
Zatrudnienie
621 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
24.06.2013
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
KGHM I Fundusz Inwestycyjn Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Wrocław
Przedmiot działania
wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Agnieszka Stryjewska
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry