Ministerstwo Skarbu Państwa DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
Siedziba
Czarna Białostocka
Przedmiot działania
16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
Udział SP %
41.56
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
4714086,41 zł
Kapitał własny
3366025,18 zł
Kapitał zakładowy
2250000 zł
Przychody ze sprzedaży
12400274,27 zł
Wyniki netto
84988,32 zł
Zatrudnienie
87 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
25.05.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
PDiW Arcanum Sp. z o.o., Siedziba: Wrocław
Access Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
PDiW Arcanum Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Data zawarcia umowy: 2009.08.17
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Analizy określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Data odbioru analiz: 2011.02.24
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Halina i Wiesław Dudowicz
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Czarna Białostocka
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Michał Pietrowski
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry