Ministerstwo Skarbu Państwa Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Siedziba
Bukowno
Przedmiot działania
24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
Udział SP %
13.08
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
902216967 zł
Kapitał własny
507960473,24 zł
Kapitał zakładowy
126116000 zł
Przychody ze sprzedaży
882078154,94 zł
Wyniki netto
45859054,99 zł
Zatrudnienie
1709 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
14.01.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum firm: Raiffeisen Investment AG oraz Baker & Mckenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., Siedziba: Wiedeń, Warszawa
Konsorcjum firm: UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit Bank AG, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, DLA Piper Wiater sp. k., BDO Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa, Monachium, Kraków
KPMG Advisory Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa, Siedziba: Poznań, Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa
Siedziba: Poznań, Warszawa
Data zawarcia umowy: 2011.06.15
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
1. Ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki.
2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki.
3. Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony srodowiska.
4. Sporządzenie raportu z analizy złóż i praw do eksploatacji.
5. Sporządzenie memorandum informacyjnego spółki (również w języku angielskim).
6. Zlecona Praca.
Data odbioru analiz: 2012.07.09
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Stalprodukt S.A.
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Bochnia
Przedmiot działania
produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Hubert Szczepaniak
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry